Rejestracja korepetytora

Jeżeli chcesz przekazywać dalej zdobytą wiedzę, wypełnij poniższy formularz i dołącz do grupy ludzi wspierających innych w rozwoju!

Dane osobowe

Przedmioty

Zaznacz, których przedmiotów możesz uczyć oraz na jakim poziomie szkolnym:

Biologia

poziom klas 4-6 szkoły podstawowejpoziom klas 7-8 szkoły podstawowejpoziom szkoły ponadpodstawowejpoziom studiów

Chemia

poziom klas 4-6 szkoły podstawowejpoziom klas 7-8 szkoły podstawowejpoziom szkoły ponadpodstawowejpoziom studiów

Fizyka

poziom klas 4-6 szkoły podstawowejpoziom klas 7-8 szkoły podstawowejpoziom szkoły ponadpodstawowejpoziom studiów

Geografia

poziom klas 4-6 szkoły podstawowejpoziom klas 7-8 szkoły podstawowejpoziom szkoły ponadpodstawowejpoziom studiów

Historia

poziom klas 4-6 szkoły podstawowejpoziom klas 7-8 szkoły podstawowejpoziom szkoły ponadpodstawowejpoziom studiów

Informatyka

poziom klas 4-6 szkoły podstawowejpoziom klas 7-8 szkoły podstawowejpoziom szkoły ponadpodstawowejpoziom studiów

Język polski

poziom klas 4-6 szkoły podstawowejpoziom klas 7-8 szkoły podstawowejpoziom szkoły ponadpodstawowejpoziom studiów

Język angielski

poziom klas 4-6 szkoły podstawowejpoziom klas 7-8 szkoły podstawowejpoziom szkoły ponadpodstawowejpoziom studiów

Matematyka

poziom klas 4-6 szkoły podstawowejpoziom klas 7-8 szkoły podstawowejpoziom szkoły ponadpodstawowejpoziom studiów

WOS

poziom klas 4-6 szkoły podstawowejpoziom klas 7-8 szkoły podstawowejpoziom szkoły ponadpodstawowejpoziom studiów

Inny

poziom klas 4-6 szkoły podstawowejpoziom klas 7-8 szkoły podstawowejpoziom szkoły ponadpodstawowejpoziom studiów

Godziny zajęć

Podaj godziny, w których możesz uczyć innych:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

Niedziela

O sobie


Please leave this field empty.

Oświadczenie

Przesyłając niniejszy formularz oświadczam, że:

akceptuję postanowienia Regulaminu projektu 'Podziel się Talentem' (dostępny w zakładce 'Kontakt');

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. w celu wzięcia udziału w projekcie 'Podziel się Talentem' (dalej: 'Projekt'), organizowanej przez Centrum Myśli Jana Pawła II z siedzibą w Warszawie (00-372), ul. Foksal 11. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie przez wysłanie wiadomości o treści 'REZYGNACJA' na adres e-mail: stypendia@centrumjp2.pl, co skutkować będzie usunięciem moich danych z zasobów Centrum Myśli Jana Pawła II. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane podaję dobrowolnie, niemniej oświadczam, iż wiem, że bez ich podania nie jest możliwe wzięcie udziału w rekrutacji do Projektu.