Kontakt

liderzy projektu „Podziel się talentem”
Jana Lasota, Nikodem Kaczprzak
inkubator.talent@centrumjp2.pl

koordynator Inkubatora Miłosierdzia
Dorota Wesołowska
wolontariat@centrumjp2.pl

Centrum Myśli Jana Pawła II
dział stypendialno-edukacyjny
ul. Foksal 11, 1. piętro, pokój nr 1
tel. +48 22 826 42 22

Regulamin projektu

Umowa wolontariacka