Kontakt

lider projektu „Podziel się talentem”
Kinga Porębska
inkubator.talent@centrumjp2.pl

koordynator Inkubatora Miłosierdzia
Katarzyna Osior-Szot
inkubator@centrumjp2.pl

Centrum Myśli Jana Pawła II
dział stypendialno-edukacyjny
ul. Foksal 11, 1. piętro, pokój nr 1
tel. +48 22 826 42 22

Regulamin projektu

Regulamin „Podziel się talentem”

Umowa wolontariacka