JAK TO DZIAŁA?

Pragniesz zostać naszym korepetytorem i nieodpłatnie pomagać młodszym kolegom w nauce? Zamierzasz skorzystać z naszej oferty zajęć jako uczeń? Wypełnij odpowiedni formularz zgłoszeniowy, który znajdziesz na tej stronie.


OKREŚL SZCZEGÓŁY SWOICH KOREPETYCJI

Jeśli chcesz być korepetytorem, wskaż,  czego chcesz uczyć i na jakim poziomie szkolnym możesz to robić.

Jeżeli chcesz być uczniem, napisz, do jakiej szkoły chodzisz i z jakiego przedmiotu zamierzasz się dokształcać.

W obydwu przypadkach podaj także swoją dostępność terminową i określ,
ile czasu tygodniowo chcesz przeznaczyć na korepetycje.
Możesz także zawrzeć ważne informacje w komentarzu – na przykład wskazać zakres tematyczny i cel korepetycji czy też określić, gdzie chcesz się spotykać na zajęciach.*

*W związku trwającej pandemii koronawirusa zajęcia odbywają się za pośrednictwem platform i narzędzi wirtualnych.

TERMINY:

W tym roku zdecydowaliśmy się przeprowadzić rekrutację do „Podziel się Talentem” w jednej turze.

  • Rejestracja dla nowych korepetytorów-stypendystów oraz  dla uczniów  została zakończona.
  • Nie zdążyłeś się zarejestrować, a chcesz pobierać lub udzielać korepetycji – napisz do nas:  inkubator.talent@centrumjp2.pl

Po zakończeniu każdej tury rekrutacji będziemy tworzyć pary korepetytor-uczeń. Następnie nie później niż 2 tygodnie po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń roześlemy wiadomości mailowe, w których poinformujemy każdego uczestnika projektu o szczegółach współpracy.

WAŻNE!

  1. Ponieważ Waszych zgłoszeń zawsze napływa bardzo wiele, już teraz podkreślamy, że niestety nie weźmiemy pod uwagę tych osób, które wysłały formularz po terminie.
  2. Pamiętajcie również, że korepetytorów przydzielamy Wam w zależności od tego, ilu się ich zgłosi – staramy się zawsze, aby każdy uczeń otrzymał wsparcie, ale jeśli z braku wolnych osób nie znajdziemy dla Was dobrego nauczyciela, nie będziemy mogli zorganizować korepetycji.
    Tym mocniej i goręcej zapraszamy wszystkich kandydatów na korepetytorów do tłumnego zgłaszania się. : )
  3. Pierwszeństwo w korzystaniu w korepetycji mają zawsze obecni stypendyści m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

 

STYPENDYSTO, ABSOLWENCIE – ZAREJESTRUJ SIĘ!

Serdecznie zapraszamy do współpracy  wszystkich obecnych oraz byłych Stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II, a także wszystkie osoby, które chciałyby rozwijać się przez taką formą wolontariatu!

 

Zarejestruj się jako korepetytor Zarejestruj się jako uczeń

O NAS

Jesteśmy wolontariuszami

Jako „Podziel się talentem” stanowimy część programu stypendialnego
stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II organizowanego przez
Centrum Myśli Jana Pawła II. Działamy w Inkubatorze Miłosierdzia, sprawiając że nasze otoczenie staje się lepsze przez realną pomoc i współpracę opartą na idei miłosierdzia.  Skupiamy w swoim zespole wolontariuszy-korepetytorów, którzy pragną nieodpłatnie dzielić się z młodszymi kolegami swoją wiedzą.


Uczymy lepiej niż w szkole

Nasi wolontariusze sami wybierają przedmiot oraz wymiar czasu, który chcą poświęcić na zajęcia. Jako korepetytorzy prowadzimy głównie zajęcia indywidualne (wyrównywanie braków edukacyjnych, przygotowanie do egzaminów i matury, praca z uczniem wybitnie zdolnym).

Do naszej działalności należą także zajęcia grupowe z przedmiotów szkolnych, języków obcych oraz różnorodnych kompetencji specjalistycznych (takich jak
np. komunikacja, przedsiębiorczość, programowanie, podstawowa
edycja graficzna zdjęć).

Zarejestruj się jako korepetytor Zarejestruj się jako uczeń

Kontakt

liderzy projektu „Podziel się talentem”
Jana Lasota, Nikodem Kaczprzak
inkubator.talent@centrumjp2.pl

koordynator Inkubatora Miłosierdzia
Dorota Wesołowska
wolontariat@centrumjp2.pl

Centrum Myśli Jana Pawła II
dział stypendialno-edukacyjny
ul. Foksal 11, 1. piętro, pokój nr 1
tel. +48 22 826 42 22

Regulamin projektu

Umowa wolontariacka